سوئیت رویال ۳۰۲

130 متر مربع فضاظرفیت: هشت تخته متراژ:متراژ کل سوئیت 130 متر جزئیات:دارای هال مبله ، پذیرایی ، اتاق جداگانه ، آشپزخانه با میز و صندلی، و لوازم آن، دارای سرویس فرنگی و ایرانی، طبقه زیر همکف، پنجره‌ها رو به حیاطورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر

سوئیت رویال ۳۰۱

130 متر مربع فضاظرفیت: هشت تخته متراژ:متراژ کل سوئیت 130 متر جزئیات:دارای هال مبله ، پذیرایی ، اتاق جداگانه ، آشپزخانه با میز و صندلی، و لوازم آن، دارای سرویس فرنگی و ایرانی، طبقه زیر همکف، پنجره‌ها رو به حیاطورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر