سوئیت ۳۰۳

130 متر مربع فضاظرفیت: هشت تخته متراژ:متراژ کل سوئیت 50متر جزئیات:شش تخته ، متراژ کل سوئیت 50 متر، دارای آشپزخانه و لوازم آن، دارای سرویس فرنگی ، واقع در طبقه دوم ، پنجره‌ها رو به بلوار اصلیورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر