اتاق ۲۰۷

2 بزرگسالان
12 متر مربع _ پنجره رو به داکت فضاظرفیت: دوتخته دبل نوع :پنجره رو به داکت متراژ:حدود 12مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر

اتاق ۲۰۶

2 بزرگسالان
15 متر مربع - پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: دوتخته دبل نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 15مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر
از 215,000 تومان

اتاق ۲۰۴

2 بزرگسالان
13 متر مربع - پنجره رو به راهرو فضاظرفیت: دوتخته نوع :پنجره رو به راهرو متراژ:حدود 13مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر
از 215,000 تومان

اتاق ۲۰۱

2 بزرگسالان
12 متر مربع - پنجره رو به داکت فضاظرفیت: دوتخته دبل نوع :پنجره رو به داکت متراژ:حدود 12مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___
از 215,000 تومان

اتاق ۱۰۷

2 بزرگسالان
12 متر مربع - پنجره رو به داکت فضاظرفیت: دوتخته دبل نوع :پنجره رو به داکت متراژ:حدود 12مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___
از 215,000 تومان

اتاق ۱۰۴

2 بزرگسالان
12 متر مربع - پنجره رو به داکت فضاظرفیت: دوتخته دبل نوع :پنجره رو به داکت متراژ:حدود 12مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر حیوان خانگی: ___