از 335,000 تومان

اتاق ۲۰۵

3 بزرگسالان
18 متر مربع - پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: چهارتخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 18مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر
از 335,000 تومان

اتاق ۱۰۵

3 بزرگسالان
18 متر مربع - پنجره رو به فضای باز فضاظرفیت: چهارتخته نوع :پنجره رو به فضای باز متراژ:حدود 18مترمربع ورود: 2 بعد از ظهر خروج: 12 ظهر