یزد

یزد
قدیمی ترین شهر خشت خام دنیا و دومین شهر تاریخی جهان
در برخی منابع بنای اولیه شهر یزد را به ضخاک نسبت داده اند. اوج اقتدار و آبادانی شهر